Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Anna-Sara Lind

Anna-Sara Lind

Docent i offentlig rätt
Redaktör för Biobank Perspectives

Anna-Sara Lind började hos CRB i september 2011. Hon arbetar med de juridiska aspekterna av den forskning som utförs inom ramen för forskningsinfrastrukturen BBMRI.se och BBMRI-LPC. Anna-Sara Lind är docent och universitetslektor i offentlig rätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet och är knuten på deltid till CRB.

Anna-Sara Lind är också redaktör för vårt nyhetsbrev Biobank perspectives: Current issues in ethics and law.

E-mail: anna-sara.lind@crb.uu.se
Phone: +46 18 471 61 99

Biobanks- och registerforskning: Etik och juridik

Vi har ägnat många år åt konstruktiv vägledning kring hanteringen av etiska och juridiska aspekter av forskning på mänskligt vävnadsmaterial och persondata. Vi samarbetar med biomedicinare och publicerar våra resultat i vetenskapliga tidskrifter.

Vi har sammanställt våra publikationer (med abstracts) i en rapport. Rapporten är på engelska och uppdaterades i juni 2016.

Ladda ner rapporten

Biobank and registry ethics & law, rapport