Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Elisabeth Furberg

Elisabeth Furberg

Vikarierande lektor i medicinsk etik

Elisabeth Furberg är forskare och föreläsare på CRB. Hennes forskningsintressen spänner över tillämpad filosofi och etik, bioetik, personlig identitet, värdeteori och meningsfilosofi. Hennes avhandling i praktisk filosofi från Stockholms Universitet behandlar den moraliska legitimiteten hos förhandsdirektiv och livstestamenten, huvudsakligen i relation till teorier om personlig identitet över tid. Utöver detta har Elisabeth Furberg ett intresse för frågor kring jämställdhet inom filosofin, liksom för etik-undervisningens teori och praktik.

E-post: elisabeth.furberg@crb.uu.se
Telefon: 018-471 65 65

Undervisning

  • Läkarprogrammet vid Uppsala universitet.
  • Kandidat- och magisterutbildningen i biologi vid Uppsala universitet.
  • Magisterprogrammet i medicin vid Uppsala universitet.

Elisabeth Furberg har också mångårig erfarenhet av att planera och undervisa kurser i praktisk filosofi från grundnivå till avancerad nivå, till exempel metaetik, etik, tillämpad etik, religionsfilosofi och värdeteori.