Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Elisabeth Furberg

Elisabeth Furberg

Vikarierande lektor i medicinsk etik

Elisabeth Furberg är vikarierande lektor i medicinsk etik på CRB och i filosofi på Göteborgs universitet. Hennes forskningsintressen inkluderar tillämpad filosofi och etik, bioetik, personlig identitet, värdeteori och livsmeningens filosofi. Hennes doktorsexamen i praktisk filosofi vid Stockholms universitet 2012 diskuterade den moraliska legitimiteten hos förhandsdirektiv och livstestamenten, huvudsakligen i relation till teorier om personlig identitet över tid. Ett av hennes mer närliggande forskningsprojekt hade som mål att förse hälso- och sjukvården praktisk vägledning när det gäller att besluta om hur hälso- och sjukvården bör prioritera.

På senare år har Elisabeth Furberg även initierat ett nationellt nätverk för kvinnor i svensk filosofi (SWIP-sverige). Detta nätverk har som mål att förbättra könsbalansen inom svensk filosofi.

E-post: elisabeth.furberg@crb.uu.se
Telefon: 018-471 65 65

Undervisning

  • Läkarprogrammet