Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Heidi C. Howard

Heidi C. Howard

Forskare

Heidi Carmen Howard har en doktorsexamen i neurogenetik från McGill University i Montreal, Kanada. Projektet klonade genen för Andermanns syndrom (ACCPN) som framförallt finns i Quebec, Kanada. Hon fortsatte sitt arbete med psykiatrisk genetik vid Centre for Genomic Regulation i Barcelona, Spanien och Douglassjukhuset i Montreal, följt av en Erasmus Mundus master i bioetik (2008).

Med två Marie Curiestipendier (2009-2011 samt 2011-2014) har Heidi C. Howard arbetat med etiska, legala och sociala frågor (ELSI) i relation till genomik och biobanker vid KU Leuven i Belgien och Inserm i Frankrike. Under hösten 2013 arbetade hon som assistant professor vid Radboud University Medical Centre i Nederländerna. Hennes huvudsakliga forskningsintresse är etiska, legala och sociala aspekter i relation till genetiska tester som riktar sig direkt till konsumenter, folkhälsogenomik, genomisk medicin, nya genomteknologier, forskningsinitiativ som kretsar kring deltagarna och det som händer i översättningen när genomiken rör sig från forskning till klinisk praxis.

Heidi C. Howard är också invited scholar vid Centre of Genomics and Policy, McGill University och medlem i European Society of Human Genetics kommité förPublic and Professional Policy.

E-post: heidi.howard@crb.uu.se
Telefon: 018-471 61 70

Biobanks- och registerforskning: Etik och juridik

Vi har ägnat många år åt konstruktiv vägledning kring hanteringen av etiska och juridiska aspekter av forskning på mänskligt vävnadsmaterial och persondata. Vi samarbetar med biomedicinare och publicerar våra resultat i vetenskapliga tidskrifter.

Vi har sammanställt våra publikationer (med abstracts) i en rapport. Rapporten är på engelska och uppdaterades i juni 2016.

Ladda ner rapporten

Biobank and registry ethics & law, rapport

Etisk genetisk riskinformation

Heidi C. Howard är biolog och bioetiker. Tidigare i år förstärkte hon vårt forskarteam omkring genetisk riskinformation. Men hur blir en genetiker etiker?

Läs intervju