Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Jennifer Viberg

Jennifer Viberg Johansson

Ortopedingenjör, Magister i rehabiliteringsvetenskap
Doktorand

Jennifer Viberg Johansson är intresserad av olika metoder för att mäta människors preferenser och hur man balanserar dem mot andra etiska värden. Hennes doktorandprojekt handlar om de etiska frågorna kring att lämna ut information om bifynd till deltagare i genetisk forskning. Det är okontroversiellt att lämna hälsorelaterad information som blodtryck, lungfunktion, kolesterol och blodsocker, men det pågår en debatt bland biobanksforskare om hur man ska hantera genetisk riskinformation, och speciellt bifynd.

Jennifer Viberg Johansson har genomfört två teoretiska studier som beskriver argumenten för och emot att lämna ut information, och ifall det skulle lösa dilemmat om deltagare erbjöds att uttrycka sina preferenser. Just nu arbetar hon med en empirisk studie och använder sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder för att fånga forskningsdeltagares preferenser när det gäller just genetisk riskinformation. Hon arbetar bland annat med Discrete Choice Experiments (DCE) för att beräkna hur de gör avvägningen mellan olika aspekter av informationen och om det finns någon skillnad mellan olika grupper.

Jennifer Viberg Johansson har en magisterexamen i rehabiliteringsvetenskap från Mittuniversitetet. Hon är legitimerad ortopedingenjör. Innan hon påbörjande sin doktorandutbildning undervisade hon på Hälsohögskolan vid Högskolan i Jönköping. Hon är involverad i BTCure som är ett IMI-finansierat projekt om reumatoid artrit, Mind the Risk och BBMRI.se.

E-post: jennifer.viberg@crb.uu.se
Telefon: +46 18 471 62 46

Biobanks- och registerforskning: Etik och juridik

Vi har ägnat många år åt konstruktiv vägledning kring hanteringen av etiska och juridiska aspekter av forskning på mänskligt vävnadsmaterial och persondata. Vi samarbetar med biomedicinare och publicerar våra resultat i vetenskapliga tidskrifter.

Vi har sammanställt våra publikationer (med abstracts) i en rapport. Rapporten är på engelska och uppdaterades i juni 2016.

Ladda ner rapporten

Biobank and registry ethics & law, rapport

Mångvetenskap, genetisk riskinformation och etik

Genetisk risk är komplext och svårt att förstå. Människor reagerar olika på genetisk riskinformation. En del vill veta allt, andra vill inte ha någon information alls. Jennifer Viberg arbetar med att ta reda på hur människor som deltar i biobanksforskning faktiskt vill att forskare ska hantera eventuella bifynd om deltagarnas genetiska risk för olika sjukdomar.

Läs intervju

Jennifer Viberg