Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Josepine Fernow

Josepine Fernow

Koordinator
Kommunikationsfrågor

Josepine Fernow ansvarar för CRBs kommunikation och samordnar våra aktiviteter. Hon är kommunikationsansvarig och en av ledarna för managementarbetspaketet det IMI-finansierade projetet PREFER och leder kommunikationsarbetspaketet i det H2020-finansiserade SIENNA-projektet.

E-post: josepine.fernow@crb.uu.se
Telefon: 018-471 62 22