Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Josepine Fernow

Josepine Fernow

Koordinator
Kommunikationsfrågor

Josepine Fernow ansvarar för CRBs kommunikation och samordnar våra aktiviteter. Hon är redaktör för crb.uu.se. Hon är också en av redaktörerna för Biobank Perspectives, CRB:s nyhetsbrev om biobanksetik och juridik. Josepine Fernow är också kommunikationsansvarig och en av ledarna för managementarbetspaketet det IMI-finansierade projetet PREFER och leder kommunikationsarbetspaketet i det H2020-finansiserade SIENNA-projektet.

Josepine Fernow har en fil kand i kulturantropologi från Uppsala universitet och en fil mag i media och kommunikation från Malmö univeristet.

E-post: josepine.fernow@crb.uu.se
Telefon: 018-471 62 22