Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Karl Sallin

Karl Sallin

Läkare
Doktorand

Karl Sallin ingår i vår neuroetikgrupp. Hans doktorandprojekt är en del av det europeiska flaggskeppsprojektetHuman Brain Project.

E-post: karl.sallin@crb.uu.se
Telefon: 018-471 62 44

Neuroetik och medvetandefilosofi

Vår forskning kring neuroetik och neurofilosofi är mångvetenskaplig. Vi närmar oss frågorna från teoretiska, filosofiska, sociala, bio-politiska och kliniska perspektiv. Forskningen sker i nära samarbete med neurovetenskapen så att vi kan förstå de etiska och filosofiska frågorna som forskarna behöver hantera. I den här rapporten hittar du alla våra publikationer på området med abstracts. Rapporten uppdaterades i november 2016.

Ladda ner rapporten