Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Mirko Ancillotti

Mirko Ancillotti

Doktorand

Mirko Ancillotti har arbetat på CRB sedan september 2013 och började sin forskarutbildning i februari 2016. Mellan 2014-2015 arbetade han med ett projekt mediabilden av syntetisk biologi och hur allmänheten förstår ämnet. Mirko Ancillotti har en masterexamen i filosofi från universitetet i Pisa (2012). Hans masteruppsats handlar om John Harris inflytande på den bioetiska debatten omkring kloning och vad som brukar kallas för "enhancement". Mirko Ancillotti är också biträdande redaktör för webbsidan CODEX som samlar regler och riktlinjer för forskning.

E-post: mirko.ancillotti@crb.uu.se
Telefon: 018-471 61 72

Mirko Ancillotti på Research Gate

Syntetisk biologi, etik och antibiotika

Vem är det egentligen som formar allmänhetens syn på vetenskap? Och hur gör folk när de väger risker mot nytta med teknik som kan både skada och göra nytta? Mirko Ancillotti vill ha svar på båda frågorna. Han har precis avslutat ett projekt om hur media beskriver syntetisk biologi och börjat undersöka etiska aspekter av antibiotikaresistens och användningen av nya peptidbaserade antibiotika.

Läs intervju

Mirko Ancillotti