Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Mona Pettersson

Mona Pettersson

Universitetsadjunkt
Doktorand

Mona Pettersson började sina doktorandstudier i september 2010. Hon är legitimerad sjuksköterska (1991), gymnasielärare (2002) och magister i medicinsk vetenskap (2008). Hon arbetar deltid som adjunkt på sjuksköterskeprogrammet.

E-post: mona.pettersson@crb.uu.se
Telefon: 018-471 62 88

Undervisning

Mona Pettersson undervisar på sjuksköterskeprogrammet, Uppsala universitet.

Vårdetik och omvårdnadsetik

Relalationen mellan sjuksköterska och patient är inte jämlik. Hur ser man till att mötet ändå blir respektfullt? Vilka etiska dilemmans uppstår i sjuksköterskors vardag? Och hur kan man lösa dem?

Mycket av vår kliniskt inriktade forskning handlar om vårdetik och omvårdens etik. Vi har sammanställt våra publikationer på området (med abstracts) i en rapport. Rapporten är på engelska.

Ladda ner rapporten