Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Sara Holm

Sara Holm

Forskare

Sara Holm har arbetat hos CRB sedan augusti 2014. Hon är sjukgymnast och försvarade sin avhandling om barn och ungdomar med smärta i primärvården i maj 2014. Hon arbetar för närvarande med ett projekt som undersöker om föreställande lek kan hjälpa barn med cancer.

E-post: sara.holm@crb.uu.se
Telefon: 018-471 66 70