Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Karin Schölin Bywall

Karin Schölin Bywall

Magister i folkhälsa
Doktorand
 

Karin Schölin Bywall är doktorand inom ramen för det IMI-finansierade PREFER-projektet. Projektet syftar till att undersöka metoder som informerar patient preferenser gällande risk och nytta av ett läkemedel, under hela läkemedelscykeln, för att skapa underlag till beslutsfattning.

Karin Schölin Bywall har en magisterexamen i folkhälsa från Mälardalens högskola där hon även arbetat som adjunkt och undervisat i folkhälsa.

E-post: karin.bywall@crb.uu.se
Telefon: 018 471 62 49
 

Patientfokus, ledgångsreumatism och metodfrågor

Läkemedel är till för patienter. Därför borde patienter få vara med och utforma forskning som undersöker deras syn på medicin. Karin Schölin Bywall vill ge patienter en röst i forskningen och göra patienterna delaktiga i de beslut som myndigheter tar om vilka läkemedel patienter ska få tillgång till.

Läs intervju