Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Stefan Eriksson

Stefan Eriksson är docent i forskningsetik vid Uppsala universitet, lektor vid Centrum för forsknings- & bioetik och har efter extern granskning blivit utsedd till Excellent Lärare vid Uppsala universitet. Han är redaktör för Vetenskapsrådets webbplats CODEX samt studierektor för forskarutbilningen och suppleant i institutionsstyrelsen vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Under hösten 2017 var han Matariki visiting scholar vid Durhams universitet. Han blev i februari 2018 utsedd till rektorsråd för god forskningssed vid Uppsala universitet.

Stefan är indexerad och kan följas på Research Gate och Google Scholar. Han har över 100 publikationer listade, inklusive 3 böcker, hans H-index är 18 och hans arbeten har över 900 citeringar.

Stefan Erikssons forskningsintressen är oredlighet i forskning (var nyligen expert i utredningen ’Organisation för utredningar om oredlighet i forskning’), autonomi och informerat samtycke, regleringen av forskning och publiceringsetik. År 2013 publicerade han den första monografin om publiceringsetik (Studentlitteratur) tillsammans med kollegan Gert Helgesson.

E-post: Stefan.Eriksson@crb.uu.se
Telefon: 018-471 61 98

Undervisning

  • Forskningsetik för teknik och naturvetenskap 2 hp (obligatorisk doktorandkurs)

Handledning av doktorander

  • Mirko Ancillotti: Antibiotic resistance: Ethical and public health considerations
  • Niklas Holmberg (biträdande handledare), Humanistiska fakulteten, Psykologi och teologi, Åbo Akademi, Finland
  • Joanna Forsberg: Ethical aspects of biobank research – Individual rights vs. the public good (PhD 2012)
  • Linus Johnsson: Autonomy and trust in biobank research (PhD 2013)
  • Frida Kuhlau: Dual use and responsible life science research – A bioethical approach (PhD 2013)
  • Manne Sjöstrand, LIME, Karolinska Institutet: Autonomy and decision-making capacity: studies on the ethics of self-determination in healthcare (PhD 2014)

nyligen i media

Biobanks- och registerforskning: Etik och juridik

Vi har ägnat många år åt konstruktiv vägledning kring hanteringen av etiska och juridiska aspekter av forskning på mänskligt vävnadsmaterial och persondata. Vi samarbetar med biomedicinare och publicerar våra resultat i vetenskapliga tidskrifter.

Vi har sammanställt våra publikationer (med abstracts) i en rapport. Rapporten är på engelska och uppdaterades i juni 2016.

Ladda ner rapporten

Biobank and registry ethics & law, rapport

Publicering, reglering och samtycke

Det är viktigt att fundera över hur forskning fungerar som praktik och vilken roll regler och riktlinjer har. Enligt Stefan Eriksson, docent och lektor i forskningsetik, är det stora problemet för vetenskapen de små avvikelserna: det som sker varje dag i gråzonen mellan oredlighet och okunskap om vad man får och inte får göra. Ta reda på vad han har att säga om publiceringar, regleringar och samtycken.

Läs intervju

Stefan Eriksson, docent i forskningsetik