Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Ulrik Kihlbom

Ulrik Kihlbom

Docent i medicinsk etik
Lektor i medicinsk etik

Ulrik Kihlbom är docent och universitetslektor i medicinsk etik vid Centrum för forsknings- & bioetik. Han är för närvarande involverad i ett femårigt projekt tittar på hur och när man ska inkludera patienters preferenser i beslut kring läkemedel (PREFER). Han är även ansvarig för kursstrimman Medicinska etik & rätt vid läkarprogrammet samt för kursen Etik och folkhälsa, 7,5 hp. Under de senaste åren har han arbetat med frågor som rör reproduktion, etisk partikularism, familjeetik och autonomi.

E-post: Ulrik.Kihlbom@crb.uu.se
Telefon: 018-471 62 33

Undervisning

Doktorandhandledning

Nyligen i media

Senaste publikationerna

 • Kihlbom, Ulrik

  Genetic risk and value

  Ingår i Journal of Risk Research, s. 222-235, 2018.

 • de Bekker-Grob, Esther W.; Juhaeri, Juhaeri; Kihlbom, Ulrik; Levitan, Bennett et al.

  Giving patients' preferences a voice in the medical product lifecycle: why, when and how?: The public-private PREFER project: Work package 2

  Ingår i ISPOR Value & Outcomes Spotlight, s. 19 19-21 21, 2018.

 • Soekhai, V; Whichello, C.; Levitan, B.; Veldwijk, Jorien et al.

  Compendium Of Methods For Measuring Patient Preferences In Medical Treatment

  Ingår i Value in Health, s. A684-A685, 2017.

 • Godskesen, Tove; Kihlbom, Ulrik

  "I have a lot of pills in my bag, you know": Institutional Norms in the Provision of Hope in Phase 1 Clinical Cancer Trials

  Ingår i Journal of Oncology Pharmacy Practice, s. 679-682, 2017.

 • Schölin Bywall, Karin; Veldwijk, Jorien; Hansson, Mats G.; Kihlbom, Ulrik et al.

  Rheumatoid Arthritis Patients’ Perspectives On The Value Of Patient Preferences In Regulatory Decision-Making During Drug Development: A Qualitative Study

  Ingår i Value in Health, s. A540-A540, 2017.

 • Godskesen, Tove; Kihlbom, Ulrik; Nordin, Karin; Silen, Marit et al.

  Differences in trial knowledge and motives for participation among cancer patients in phase 3 clinical trials

  Ingår i European Journal of Cancer Care, s. 516-523, 2016.

 • Kihlbom, Ulrik

  Ethical Issues in Preconception Genetic Carrier Screening

  Ingår i Upsala Journal of Medical Sciences, s. 295-298, 2016.

 • Matar, Amal; Kihlbom, Ulrik; Höglund, Anna T.

  Swedish healthcare providers' perceptions of preconception expanded carrier screening (ECS)—a qualitative study

  Ingår i Journal of Community Genetics, s. 203-214, 2016.

 • Ekstrand, Maria; Tyden, Tanja; Kihlbom, Ulrik; Larsson, Margareta et al.

  Swedish parents’ interest in preconception genetic carrier screening

  Ingår i Upsala Journal of Medical Sciences, s. 289-294, 2016.

 • Godskesen, Tove; Hansson, Mats G.; Nygren, Peter; Nordin, Karin et al.

  Hope for a cure and altruism are the main motives behind participation in phase 3 clinical cancer trials

  Ingår i European Journal of Cancer Care, s. 133-141, 2015.

Medicinsk etik, beslut och patienters preferenser

Både sjukvård och läkemedelsutveckling väcker filosofiska frågor som behöver lösas praktiskt: Hur kan vi se till att patienter har tillräcklig information för att kunna svara på frågor på ett meningsfullt sätt? Hur ser vi till att de förstår genetisk riskinformation? Ulrik Kihlbom, lektor i medicinsk etik, ger sin bild av vad som händer i gränslandet mellan filosofi och empirisk forskning.

Läs intervju