Forskningsetik & bioetik

Vi är en mångvetenskaplig grupp som arbetar med etiska, juridiska och sociala aspekter av forskning.

Senast uppdaterad: 2022-08-25