Forskningsetik & bioetik

Vi är en mångvetenskaplig grupp som arbetar med etiska, juridiska och sociala aspekter av forskning.

Mind the Risk final conference 29 november 2019

Hur reagerar människor på genetisk riskinformation? Är det alltid bra att veta? Hur kan man undvika att orsaka onödig oro om framtiden? De här frågorna och många fler har undersökts av Mind the Risk, ett internationelt, multidisciplinärt forskarteam under sex års tid. Tillsammans med vår nationella infrastruktur för genomik, Genomic Medicine Sweden, bjuder Mind the Risk-projektet nu in till en slutkonferens för att presentera genomikforskningen och resultaten från projektet, och diskutera nytta och risker med olika aktörer inom fältet

NÄR? 29 november
VART? Clarion Hotel Gillet, Uppsala

Läs mer och registrera dig!