Att få tillbaka testresultat från en hälsoundersökning

Hur vill du att din hälsoinformation förmedlas?

Om du blev inbjuden till en hälsoundersökning, vad skulle vara viktigt för dig när du ska få tillbaka testresultaten? Det vill vi undersöka i den här enkäten som du nu tillfrågas om att svara på.

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Många gånger utvecklas sjukdomen i ”det tysta”, utan symtom. Med hjälp av hälsoundersökningar kan riskfaktorer som högt blodtryck,  högt kolesterol och ohälsosamma levnadsvanor upptäckas i ett tidigt skede och sjukdomen förebyggas. Vi vet från erfarenhet att människor har svårt att förstå och använda sig av resultatet från hälsoundersökningar. Den här studien är därför viktig för att ta reda på hur allmänheten själva vill ha information om testresultatet från hälsoundersökningar.

Starta enkäten

I och med att du besvarar webbenkäten samtycker du till att medverka i denna studie. Du bekräftar även att:

  • Du har tagit del av deltagarinformationen om forskningsstudien som du fått hemskickat. 
  • Du förstår att ditt deltagande är frivilligt och kan avslutas när som helst. 

Till inloggning

KONTAKTa oss

Mats G. Hansson
Huvudansvarig forskare
E-post: mats.hansson@crb.uu.se
Telefonnummer: 076-341 20 50
 

Åsa GraumanÅsa Grauman
Doktorand som genomför studien
E-post: asa.grauman@crb.uu.se
Telefonnummer: 018-471 62 44