Biobank Perspectives

Nyhetsbrev från CRB och BBMRI.se om aktuella etiska och juridiska frågor som rör biobanks- och registerforskning.

Senaste numret av Biobank Perspectives

I det här numret av Biobank Perspectives kan du läsa om några av utmaningarna med stamceller i biobanker i ljuset av ett nytt projekt om etiska och juridiska aspekter av att använda stamceller i behandlingen av diabetes typ 1. Vi ger en uppdatering från B3Africa och presenterar den nya svenska juristen i BBMRI-ERICs ELSI-helpdesk. Du kan också läsa om den utredning om oredlighet i forskning som presenterades nyligen där utredaren föreslår att en ny lagstiftning ska träda i kraft 1 januari 2019.

Ladda ner senaste numret

Prenumerera

Redaktörer

Anna-Sara Lind, foto: Eval Holst
Anna-Sara Lind, docent i offentlig rätt
Josepine Fernow, foto: Staffan Claesson
Josepine Fernow, koordinator, CRB

Biobank Perspectives - Nyhetsbrev om etik och juridik