Biobank perspectives: Nyhetsbrev om etik och juridik

Vi har arbetat med de etiska och juridiska aspekterna av biobanks- och registerforskning i mer än tio år. Med hjälp av BBMRI.se har vi fått en möjlighet att dela vårt perspektiv med biobankssamhället genom vårt nyhetsbrev Biobank perspectives. Vi hoppas du har glädje av det!

Biobank perspectives 1:2017

I det här numret av Biobank Perspectives kan du läsa om några av utmaningarna med stamceller i biobanker i ljuset av ett nytt projekt om etiska och juridiska aspekter av att använda stamceller i behandlingen av diabetes typ 1. Vi ger en uppdatering från B3Africa och presenterar den nya svenska juristen i BBMRI-ERICs ELSI-helpdesk. Du kan också läsa om den utredning om oredlighet i forskning som presenterades nyligen där utredaren föreslår att en ny lagstiftning ska träda i kraft 1 januari 2019.

Ladda ner pdf

Biobank perspectives 4:2016

Vi lever i ett globalt samhälle där flera aktörer är med och reglerar både forskning och tjänster som riktar sig till konsumenter. I det här numret av Biobank Perspectives kan du läsa om de juridiska aspekterna av genetiska tester som säljs direkt till konsumenter. Santa Slokenberga skriver om sin avhandling i juridik och hur Europarådet och EU interagerar med varandra och systemen i sina medlemsländer. Enligt henne kan man se det här området som ett test av de europeiska rättsordningarna. Ett test som visar att det behövs formella samarbeten och konvergens och att frågor som kan verka små kan föra med sig stora konsekvenser.

Vi följer också upp Anna-Sara Linds rapport från förra numrets om den svenska regeringens utredningar om den nya EU-regleringen om dataskydd. Här kan du läsa om vad som är på gång i utredningen om undantag för forskning. Vi är också glada att kunna berätta att en grupp forskare från universiteten i Oxford, Island, Oslo och Uppsala har fått ett anslag från Nordforsk för att hitta lösningar för styrningen av den cyberrymd av hälsodata som håller på att uppstå i och med att redan existerande data sätts samman och används för nya syften.

Ladda ner pdf

Biobank perspectives 3:2016

Om du inte blev mätt på biboanksnyheter under biobanksveckan i Wien kommer lite nyheter på etik och juridikområdet: I det här numret beskriver Moa Kindström Dahlin vad BBMRI-ERIC:s nya helpdesk för ELSI-frågor kan erbjuda. Vi bjuder också in dig att diskutera forskningssamarbeten mellan industri och akademi på en workshop i Uppsala i november. Vi återvänder också till den nya europeiska dataskyddslagstiftningen där Anna-Sara Lind ger sin bild av vad konsekvenserna blir för oss i Sverige. Dessutom kan vi meddela att en uppsättning riktlinjer för informerat samtycke i forskningssamarbeten kring sällsynta diagnoser har fått utmärkelsen ” IRDiRC Recognized Resources”.

Ladda ner pdf

Biobank perspectives 2:2016

I det här numret berättar Anna-Sara Lind om resultatet av förhandlingarna om en ny europeisk dataskyddsreglering. Du kan också läsa om två artiklar: Den första ställer riskerna med hantering av persondata i forskning mot nyttan med att kunna identifiera individer, bland annat i termer av patientsäkerhet. Den andra artikeln presenterar problemen med att ge forskningsdeltagare tillgång till individuella resultat i europeisk biobanksforskning. Enligt författarna saknas det fortfarande strukturer för att stötta återkopplingsprocessen.

Våra forskare har gett konstruktiv vägledning om hanteringen av etiska och juridiska frågor kring forskning på prover och data i mer än tio år. Det gör oss extra stolta att också kunna presentera en uppdaterad version av vår rapport om etiska och juridiska frågor i biobanks- och registerforskning.

Ladda ner pdf

Biobank perspectives 1:2016

I det här numret får vi ta del av Jane Reichels syn på hur dataöverföring mellan EU och USA ska få trygga hamnar i framtiden. Vi rapporterar också om hur företag som marknadsför genetiska tester direkt till konsumenter saknar tydliga procedurer för samtycke till biobankning och forskning. Dessutom kan de här testerna bli svåra att marknadsföra och erbjuda i Europa eftersom EU-kommissionen föreslår förändringar i det europeiska direktivet om medicintekniska produkter för in-vitrodiagnostik.

Du kan också läsa om vilka utmaningar för informerat samtycke forskningen om sällsynta diagnoser står inför. Och hur forskare inom RD-Connect försöker hantera dem. Dessutom, å CHIPme COST Action-nätverkets vägnar, bjuder vi in dig till en workshop om genetisk data i publika forskningsdatabaser som hålls i Italienska Bolzano nu i vår.

Ladda ner pdf

Biobank perspectives 4:2015

I det här numret ger Moa Kindström Dahlin sitt perspektiv på arbetet med BBMRI-ERICs ELSI Common Service och hur juridiska ramverk är tätt sammanknutna med etiska och sociala frågor. Anna-Sara Lind ger oss en uppdatering om vad som händer nu när den europeiska domstolen meddelat att Safe Harbour-klausulen inte längre utgör laglig grund för att dela data mellan EU och USA.

Du kan också läsa om två doktorandprojekt som undersöker hur deltagare i den svenska SCAPIS-studien uppfattar riskinformation, vad de vill veta om sin potentiella individuella risk för genetiska sjukdomar och hur de vill få informationen.

Ladda ner pdf

Biobank perspectives 3:2015

Ladda ner pdf

Biobank perspectives 2:2015

Ladda ner pdf

Biobank perspectives 1:2015

Ladda ner pdf

Biobank perspectives 3:2014

Ladda ner pdf

Biobank perspectives 2:2014

Ladda ner pdf

Biobank perspectives 1:2014

Ladda ner pdf