Enkät om allmänhetens attityder till antibiotika

Stort tack för att du svarat på enkäten! 

Här nedanför hittar du mer information om hantering av personuppgifter, och om kontaktpersoner för studien. 

Uppsala universitet är forskningshuvudman och ansvarar för denna studie.

Syfte och bakgrund till studien

Många faktorer påverkar vår nuvarande användning av antibiotika. Vi vill veta mer om hur människor tänker kring antibiotika och antibiotikaresistens. Studiens resultat kan bidra till samhällets framtida strategier för en sund antibiotikaanvändning, och mot antibiotikaresistens.

Vi ber dig att svara spontant och uppriktigt på frågorna i enkäten. Det tar cirka 20 minuter.

DE LÄMNADE UPPGIFTERNA SKYDDAS

Uppsala universitet ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. Enskilda svar blir ej redovisade och vem som varit med i studien anges inte. Ingen obehörig kommer att få ta del av dina svar. I enighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679), har du rätt att ta del av alla uppgifter om dig som hanteras av Uppsala universitet, att vid behov få eventuella fel rättade eller raderade, och att begränsa behandlingen av uppgifterna. Dina svar arkiveras hos Uppsala universitet i minst 10 år.

Du kan läsa mer om behandling av personuppgifter vid Uppsala universitet här.

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTER

Frågor om hantering av personuppgifter kan ställas till någon av studiens kontaktpersoner (se nedan), eller till Uppsala universitets dataskyddsombud Jacob Håkansson, Box 256, 751 05 Uppsala. Du har rätt att lämna eventuella klagomål till Datainspektionen.

DITT DELTAGANDE

Deltagandet är frivilligt och får när som helst avbrytas utan vidare förklaring. Vi uppskattar att du tar dig tid.

RESULTAT

Resultaten från studien kommer att beskrivas i artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Kontakta oss

Stefan ErikssonHuvudansvarig forskare
Stefan Eriksson
E-post: stefan.eriksson@crb.uu.se
Telefon: 018-471 61 98

Mirko AncillottiDoktorand som genomför studien
Mirko Ancillotti
E-post: mirko.ancillotti@crb.uu.se
Telefon: 018-471 61 71