Mångvetenskaplig forskning

dekorativ bild

CRB är en mångvetenskaplig forskningsmiljö. Vi vill vara relevanta. Därför letar vi efter nya forskningsfrågor i nära samarbete med kliniker och forskare.

Våra forskare har arbetat i många år med att undersöka de etiska, filosofiska och juridiska aspekterna av biomedicinsk forskning och klinisk praxis. Vi arbetar i mångvetenskapliga projekt, ofta i samarbete med forskare på andra universitet, både i Sverige och utomlands.

Vi publicerar vår forskning i internationella peer-granskade tidskrifter och i böcker. Vi får våra projektidéer i nära samarbete med kliniker och andra forskare genom möten och samarbeten i internationella nätverk.