Biobanker och register: Etik & juridik

Vår forskning bidrar med konstruktiva råd om hur vi kan hantera etiska och juridiska aspekter av forskning på mänskligt biologiskt material och persondata. I mer än tio år har våra forskare bidragit med konstruktiva råd om hanteringen av etiska, juridiska och sociala aspekter av forskning på mänskligt vävnadsmaterial och persondata.

Vi samarbetar med biomedicinska forskare och publicerar våra resultat i vetenskapliga tidskrifter. Forskningen handlar om etiska ramverk och policy, reglering av biobanks- och registerforskning, informerat samtycke, etisk granskning, integritetsaspekter, förtroende, genetisk testning, bifynd, kommersialisering, allmänhetens och patienternas syn på forskningen, sällsynta diagnoser och frågor som rör barn, biobanker och genetik. 

Det vi gör kallas ibland ELSI-forskning. Vi ingår i BBMRI-ERICs ELSI Common Service. 

Biobanks- och registerforskning: Etik och juridik

Vi har ägnat många år åt konstruktiv vägledning kring hanteringen av etiska och juridiska aspekter av forskning på mänskligt vävnadsmaterial och persondata. Vi samarbetar med biomedicinare och publicerar våra resultat i vetenskapliga tidskrifter.

Vi har sammanställt våra publikationer (med abstracts) i en rapport. Rapporten är på engelska och uppdaterades i juni 2016.

Ladda ner vårt rapport om biobanker och register

Biobank and registry ethics & law, rapportomslag