Klinisk etik: För patientens bästa

Vi är intresserade av de etiska frågorna som uppstår i hälso- och sjukvården: När man ställer diagnos och behandlar patienter, men också frågor som rör sjukvårdens organisation och tillgång till vård.

Vi forskar om hälso- och sjukvården och de människor som befinner sig där: både de som arbetar där och patienterna. Vi samarbetar med personal i hälso- och sjukvården för att hitta frågor som är relevanta. Forskningen bidrar också till att vår undervisning är aktuell och relevant för blivande läkare och sjuksköterskor.

Vi har ett särskilt fokus på omvårdnadsetik och klinisk hantering av olika typer av riskinformation.

TIDIGARE FORSKNING

Vi har bland annat studerat om etisk kompetens och ifall etikronder är bra instrument för att förbättra det etiska klimatet i psykiatrisk öppenvård. Andra projekt har handlat om prioriteringar i hälso- och sjukvården.

Doktorandprojekt har undersökt om hur information om HPV-vaccination för tonåringar tas emot, palliativ vård för barn med cancer, genetisk screening av par inför gravididet, beslut om att inte återuppliva och varför svårt sjuka cancerpatienter väljer att delta i kliniska läkemedelsprövningar.