Neuroetik och neurofilosofi: Att förstå den mänskliga hjärnan

dekorativ bild

Neurovetenskaplig forskning och neuroteknologi väcker flera filosofiska, etiska, sociala och juridiska frågor. Neuroetiken ligger i gränslandet mellan hjärnvetenskap, medvetandefilosofi, praktisk filosofi, etik, psykologi och flera andra forskningsfält.  

På CRB arbetar vi med de här frågorna med tre olika fokus:

  • Neurobioetik: Vi använder etiska teorier och resonemang för att hantera de praktiska frågor som uppkommer inom forskning och klinisk verksamhet. Här tittar vi också på frågor kring hur forskningsresultat kommuniceras och hur neurovetenskapen tas emot.
  • Empirisk neuroetik: Vi använder empirisk data för att förstå teoretiska frågor, som till exempel vad som räknas som ett moraliskt resonemang, och praktiska frågor, som till exempel vem som egentligen är en moralisk aktör.
  • Begreppslig neuroetik: Vi använder begreppsanalys för att svara på frågor om (till exempel) hur neurovetenskaplig kunskap är konstruerad och varför empirisk kunskap om hjärnan kan vara relevant när vi undersöker filosofiska, sociala och etiska frågeställningar.

Läs mer om vår forskning (på engelska)

Se utvalda publikationer

  • Ethics & Society - Kathinka Evers

  • Ethics & Society - Arleen Salles

  • Ethics & Society - Michele Farisco

  • The Human Brain Project SP12: Ethics and Society

Neuroetik och medvetandefilosofi

Vår forskning kring neuroetik och neurofilosofi är mångvetenskaplig. Vi närmar oss frågorna från teoretiska, filosofiska, sociala, bio-politiska och kliniska perspektiv. Forskningen sker i nära samarbete med neurovetenskapen så att vi kan förstå de etiska och filosofiska frågorna som forskarna behöver hantera. I den här rapporten hittar du alla våra publikationer på området med abstracts. Rapporten uppdaterades i november 2016.

Ladda ner vår rapport om Neuroetik

Senast uppdaterad: 2023-04-03