Våra forskningsprojekt

Vår forskning kan delas in i tre huvudområden: bioetik, forskningsetik och klinisk etik, med fyra strategiska forskningsområden: biobanker och register i forskning, riskinformation, vårdetik och neuroetik och neurofilosofi.

Just nu pågår flera projekt. Vi deltar i flera stora internationella forskningssamarbeten och är med och driver andra. Det pågår också mer avgränsade projekt. I listan nedan hittar du mycket av det vi gör för närvarande. Länkarna går till våra engelska sidor.

Pågående forskning

Doktorandprojekt

Avslutad forskning

Doktorandprojekt

Postdocprojekt

Utvecklingsprojekt och utredningar

Senast uppdaterad: 2023-10-27