CHIP ME: Citizen health through public private initiatives

We are part of CHIP ME, a community of researchers and stakeholders to promote public-private initiatives in public health genomics.

Chip me has three working groups: Research & Ethics, Genomics & Markets, and Science & Values.

CHIP ME - Cost action network on citizen's health through public-private initiatives

Funding

CHIP ME is a COST Action (number IS1303). COST is supported by the EU RTS Framework Programme, the Council of European Union and ESF

Contact at CRB

Dr Heike Felzmann from the National University of Ireland Galway is action chair of CHIP ME, with Professor Pascal Borry from KU Leuven as Action Vice Chair. 

Biobanks- och registerforskning: Etik och juridik

Vi har ägnat många år åt konstruktiv vägledning kring hanteringen av etiska och juridiska aspekter av forskning på mänskligt vävnadsmaterial och persondata. Vi samarbetar med biomedicinare och publicerar våra resultat i vetenskapliga tidskrifter.

Vi har sammanställt våra publikationer (med abstracts) i en rapport. Rapporten är på engelska och uppdaterades i juni 2016.

Ladda ner vårt rapport om biobanker och register

Biobank and registry ethics & law, rapportomslag