Svårighetsgrad som prioriteringskriterium i sjukvård

I varje sjukvårdssystem så är prioriteringar oundvikligt. Ett prioriteringskriterium som har stort stöd i allmänheten är att prioritera de som har det sämre, eller, prioritera patienter baserat på tillståndets svårighetsgrad. Trots dess prominenta roll i beslutsfattande så är svårighetsgrad ett under-teoretiserat och ifrågasatt koncept, med en oklar normativ grund.

Det här doktorandprojektet är en del av det större forskningsprojektet Just Severity (JS), finansierat av Vetenskapsrådet. Forskargruppen i JS är multidisciplinär och har märkbar erfarenhet av att bidra till det akademiska forskningsfältet om sjukvårdsprioriteringar.

Mål

Projektets mål är att utarbeta en normativt robust förståelse av svårighetsgrad som prioriteringskriterium i sjukvård. Detta inkluderar:

  • Undersöka till vilken grad som för tidig död bidrar till svårighetsgrad
  • Undersöka huruvida allvarlighet bör ses som något som tillåter interpersonell aggregering
  • Undersöka vilka dimensioner som bör tas i beaktande för att utvärdera svårighetsgrad (svårighetsgradens ”valuta”)
  • Undersöka hur relevant sjukvårdspersonal uppfattar de mest lovande teoretiska förlåtelserna av svårighetsgrad

Metod

Den huvudsakliga metoden i detta projekt är normativ analys kombinerat med empiriska metoder (kvalitativa intervjuer).

Kontakt

Adam Ehlert, MA, Doktorand

Handledare

Niklas Juth, Professor I Medicinsk Etik, Huvudhandledare

Joar Björk, MD, FD, Bihandledare

Karin Schölin Bywall, FD, Bihandledare

Moa Dahlin, JD, Bihandledare

Senast uppdaterad: 2023-10-16