Severity and temporality in health care priority setting

  • Datum: –14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum Konferensrummet IFV, Hybrid
  • Föreläsare: Lars Sandman (Professor and Director at National Centre for Priorities in Health) & Niklas Juth (Professor of Medical Ethics, CRB)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- & bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Högre seminarium