Stakeholders’ perceptions of the impact of precision cancer medicine on the doctor-patient relationship

  • Datum: –14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum Konferensrummet IFV, Hybrid
  • Föreläsare: Mirko Ancillotti (Postdoc, CRB) & Åsa Grauman (Postdoc, CRB)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- & bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Högre seminarium