One Health approaches and ethics - what broad version of bioethics is needed?

  • Datum: –14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum Konferensrummet IFV, Hybrid
  • Föreläsare: Henrik Lerner (Senior Lecturer, Marie Cederschiöld University)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- & bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Högre seminarium