Women’s perceptions and attitudes about the use of AI in mammography

  • Datum: –14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum Konferensrummet IFV, Hybrid
  • Föreläsare: Jennifer Viberg Johansson (Researcher, CRB) & Åsa Grauman (Postdoc, CRB)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- & bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Högre seminarium