“It's all about the child, isn't it?" - Foundations and limits of parental decision-making authority in paediatrics

  • Datum: –14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum Konferensrummet IFV, Hybrid
  • Föreläsare: Anna Hirsch (Research Associate, Institute of Ethics, History and Theory of Medicine, Munich)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- & bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Högre seminarium