Indicators and criteria of consciousness for behaviourally unresponsive patients

2022-03-23

Patienter med nedsatt medvetenhet, som lider av det som på engelska kallas för disorders of consciousness, får ofta fel diagnos. Särskilt patienter i vegetativt tillstånd. En artikel som nyligen publicerades i BMC Medical Ethics utforskar hur kriterier för att bedöma medvetande hos djur och artificiell intelligens kan vara relevanta, och påverka etiken kring, diagnostik och vård av patienter med nedsatt medvetenhet. 

Michele Farisco och hans medförfattare menar att det behövs en standard för att upptäcka medvetande och diagnostisera nedsättningar, och att taxonomin för de här tillstånden behöver förfinas. 

Läs mer (på engelska)

Farisco M, Pennartz C, Annen J, Cecconi B, & Evers K. Indicators and criteria of consciousness: ethical implications for the care of behaviourally unresponsive patients. BMC Medical Ethics, 2022:23;30. DOI: 10.1186/s12910-022-00770-3

Mer nyheter från CRB

Senast uppdaterad: 2022-01-10