Vi söker en doktorand i klinisk medicinsk etik: inriktning prioriteringar i vården

2022-04-01

Centrum för forsknings- och bioetik söker en doktorand som ska arbeta i ett projekt som handlar om den etiska grunden för bedömning av allvarlighet som ett prioriteringskriterium i hälso- och sjukvården. Arbetet innehåller i första hand filosofiska metoder som begreppsanalys och normativ analys. Även intervjuer med vårdpersonal som gör prioriteringar samt enkäter kan förekomma. Välkommen med din ansökan senast 22 april! 

Läs mer och ansök

Mer nyheter från CRB

Senast uppdaterad: 2022-01-10