Ansvar är en nyckelfaktor för implementering av riktlinjer för behandling av patienter med nedsatt medvetenhet

2022-04-19

Nedsatt medvetenhet kommer av förödande hjärnskador. Diagnosen och behandlingen av patienter med sådana sjukdomar, som på engelska kallas disorders of consciousness, väcker många kliniska, men också etiska, frågor. Frågor som forskare fortfarande letar svar på. Nya riktlinjer, både europeiska och amerikanska, ger viktiga rekommendationer för att förbättra både diagnos och behandling för den här patientgruppen. Men enligt Michele Farisco och Arleen Salles finns det fortfarande utmaningar att övervinna, såväl etiska som praktiska. 

Läs mer (på engelska)

Farisco M, Salles A, American and European Guidelines on Disorders of Consciousness: Ethical Challenges of Implementation, Journal of Head Trauma Rehabilitation: April 13, 2022, DOI: 10.1097/HTR.0000000000000776

Mer nyheter från CRB

Senast uppdaterad: 2022-01-10