Vad ska vi äta? Om mat och etik

2019-03-29

I Anna T. Höglunds bok »Vad ska vi äta?« aktualiseras de stora frågorna om produktion och konsumtion av mat. Att den mat vi äter påverkar klimatet, liksom djurhanteringen och att den har ett direkt samband med vår hälsa påminns vi dagligen om.

Vad ska vi äta? Om mat och etik av Anna T. HölgundSom konsumenter ska vi alltså ta ansvar inte bara för vårt eget välbefinnande, utan också för den stora ödesfrågan för vår planet när vi väljer vad som ska serveras på dagens middagstallrik. Men ur ett etiskt perspektiv bör mat också få vara en del av vårt välbefinnande och bidra till goda relationer, menar Anna T. Höglund, docent i etik och verksam vid Centrum för forsknings- och bioetik vid Uppsala universitet.

Hon beskriver hur vi kan öva upp en etisk kompetens för att hantera de problem som
uppstår när vi ställer den till synes enkla frågan: Vad ska vi äta? Vi vill att maten ska vara välsmakande,lättlagad, och prisvärd. Men om vi lyfter blicken från butikshyllan och tar in det globala perspektivet så blir det tydligt att i våra val av livsmedel tar vi som konsumenter även ställning till hur en hållbar utveckling bäst kan främjas. Ska maten vara ekologiskt producerad eller är det kanske viktigare att jordarna behandlas för så hög avkastning som möjligt? Närproducerat ställs mot billigare importerade livsmedel och måste hälsosamt och gott vara oförenliga kvaliteter?

Författaren visar vad vi bör tänka på vid val av mat, val som vi alla ställs inför varje dag. Dessutom argumenterar hon för att vi bör respektera varandras matval och beskriver hur vi kan agera för att inte behöva känna skuld över vad vi äter. Hon ger även läsaren spännande perspektiv på hur de etiska resonemangen om vår föda växlat genom den västerländska historien: från det antika Greklands måttlighetsideal, genom medeltidens syn på frosseri som en dödssynd och vidare till dagens hälsoideal och maten som verktyg för att skapa identitet.

Helena Hegardt du Rées, Appel förlag

Om boken

Titel: Vad ska vi äta? Om mat och etik
Författare: Anna T. Höglund
Utförande: 248 s., hårdband, illustrerad
ISBN: 978-91-984959-3-5
Mer information: Helena Hegardt du Rées: info@appellforlag.se och Anna T. Höglund, anna.hoglund@crb.uu.se; http://appellforlag.se/vad-ska-vi-ata/
 

Mer nyheter från CRB

Senast uppdaterad: 2022-01-10