Äggdonation för genredigering av embryon utsätter kvinnor för hälsorisker

2019-11-05

Dagens metoder för genredigering möjliggör precis modifikation av DNA och skulle kunna användas för att korrigera gener som orsakar sjukdom. Många studier behövs för att utvärdera om genredigering av embryon är en säker och effektiv metod. För att kunna utföra dessa studier behövs många embryon. Och då behövs många äggdonatorer. CRB:s Emilia Niemiec och Heidi Howard belyser hälsoriskerna som kvinnor utsätts för i samband med äggdonation för det här syftet i en korrespondens till tidskriften Nature. 

Emilia Niemiec och Heidi Howard menar att debatten om genredigering och liknande forskning borde ta hänsyn till de allvarliga hälsorisker som förknippas med äggdonation, bördan som placeras på de kvinnor som donerar ägg och de etiska frågorna som väcks. De vill också att äggdonatorer och potentiella äggdonatorer borde få större utrymme när de här frågorna diskuteras. 

Anna Holm

Läs mer i Nature

Mer nyheter från CRB

Senast uppdaterad: 2022-01-10