Vårdens styrning och etik fokus på Etikdagen 2019

2020-01-10

Styrning och etik var temat för Statens medicin-etiska råds etikdag 2019. Bland annat ställdes frågan: Vilken etisk kompetens behöver vårdens beslutsfattare? Anna T. Höglund, docent i etik och lektor i vårdetik vid Centrum för forsknings- & bioetik, var på plats. Hon presenterade tillsammans med Erika Falkenström på ämnet ”Etik i policy och styrningspraktik: Vilken etisk kompetens behöver vårdens beslutsfattare?”.

Presentationerna från etikdagen 2019 finns på YouTube. Anna T. Höglund och Erika Falkenströms presentation kan du också se här nedanför.

Mer nyheter från CRB

Senast uppdaterad: 2022-01-10