För snabba förändringar i förlossningsrutiner efter Swepis-studien?

2020-03-03

Kommunikationen av preliminära och nypublicerade forskningsresultat har lett till att Region Dalarna och Region Uppland ändrat sina rutiner och börjat erbjuda kvinnor induktion efter 41 veckor. Nu kommer kritik från utomstående forskare, som menar att forskningen bör granskas i sin helhet innan slutsatser dras och rutiner ändras. 

Jennifer Drevin och Mats G. Hansson, båda forskare vid Uppsala Universitets Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) skriver i en artikel i Läkartidningen att det finns vetenskapliga brister och etiska överväganden att ta hänsyn till när det gäller den uppmärksammade Swepis-studien.

”Vi ställer oss kritiska till den slutsats som dras, hur resultaten kommunicerats samt till att förlossningsverksamheternas rutiner ändrats innan forskningen noggrant granskats i sin helhet”, säger Jennifer Drevin, postdoktoral forskare vid CRB och disputerad inom reproduktiv hälsa.

Anna Holm

Läs mer i Läkartidningen

Mer nyheter från CRB

Senast uppdaterad: 2022-01-10