Vad ska vi äta? Ett etiskt ramverk för välgrundade matval

2020-03-06

Det är svårt att vara en etiskt medveten konsument idag. Dels på grund av att det är så många aspekter att ta hänsyn till och dels för att det är svårt att få fram tillräcklig och tillförlitlig information att grunda sina matval på. Men det innebär inte att det är meningslöst att fundera över vad som är rätt och gott i relation till matetiska konflikter. Anna T. Höglund utforskar etiska matval i en ny publikation. 

Anna T. Höglund, Docent i etik

Vilka berörda parter finns i relation till produktion och konsumtion av mat? Vilka etiska värden kan vara aktuella för dem? Det är frågor som Anna T. Höglund, docent och lektor vid Uppsala universitets Centrum för forsknings- & bioetik, besvarar i en artikel som nyligen publicerades i Journal of Agricultural and Environmental Ethics. I artikeln diskuterar hon både produktion och konsumtion av mat. Men också värdet av att dessutom få med måltiden som en viktig del i analysen.

”Många etiska värden blir aktuella när det gäller produktion och konsumtion av mat. Om man väljer mat utifrån enbart ett perspektiv så kan det bli etiskt problematiskt. Därför behöver vi öka vår förmåga att se vilka olika etiska värden som står på spel vid val av mat. Och hitta goda skäl för varför vi ska välja det ena eller det andra” säger Anna T. Höglund.  

Konsekvenser och plikter är ofta med i matetiska resonemang, men när att Anna T. Höglund också inkluderar dygder och omsorg i sin analys blir det tydligt att måltiden i sig, och den gemenskap som den utmärks av, är ett etiskt värde att värna om. Men det värdet menar Anna T. Höglund kan försvinna i samband med dagens trend mot mer och mer individualiserade matval. Vid måltiden skapas relationer. Måltiden är också en plats för att utveckla dygder, som mänskligt samspel, dialog och respekt, skriver hon.

”Genom att tänka igenom vilka råvaror vi köper och undvika att slänga mat kan vi som konsumenter göra mycket för ett klokare matval. Utöver det behövs också politiska beslut som minskar transporter och utsläpp och premierar inhemsk och miljömedveten matproduktion” säger Anna T. Höglund.

Anna Holm

Höglund, Anna T. (2020) What shall we eat? An ethical framework for well-grounded food choicesJournal of Agricultural and Environmental Ethics. DOI: 10.1007/s10806-020-09821-4

Läs artikeln

Artikeln bygger på boken Vad ska vi äta? Om mat och etik utgiven på Appell förlag 2019.

Mer nyheter från CRB

Senast uppdaterad: 2022-01-10