Vad kan man kräva av läkare i corona-tider?

2020-05-05

Läkare har ett ansvar att värna patientens autonomi, att inte skada, att fördela resurser rättvist och att göra gott. Men vad de här etiska principerna betyder i praktiken är något som läkare tolkar olika. För vem är det man ska göra gott, till exempel. Är det för patienten, en patientgrupp, eller för hela samhället? Med begränsade resurser och stora behov ställs de här frågorna på sin spets. Och ibland orsakar de konflikt mellan läkare.

”Vissa drar gränserna för sitt etiska ansvar lite snävare och tänker att det finns ett visst antal skyldigheter som de måste uppfylla. Andra drar den gränsen lite flexibelt och bredare. Därför kan man ha olika syn på vad man har för etiskt ansvar” säger Jessica Nihlén Fahlquist, som är universitetslektor i biomedicinsk etik och undervisar på läkarprogrammet vid Uppsala universitet till P4.

Detta kan vara grunden till den konflikt som Läkarförbundet Stockholm just nu rapporterar om, där vissa läkare känner sig tvingade att arbeta med covid-patienter och upplever det som orättvist när andra läkare beviljas byte av arbetsuppgifter.

”Under den här krisen hamnar principerna att göra gott och rättvisa i fokus. De ställs på sin spets och det blir tydligt att man inom professionen har olika syn på vilket etiskt ansvar man har” säger Jessica Nihlén Fahlquist.

Lyssna på inslaget, det börjar vid 01:20:00

Mer nyheter från CRB

Senast uppdaterad: 2022-01-10