Att arbeta och leva under Coronakrisen: råd från Human Brain Project

2020-06-24

Coronapandemin har förändrat hur vi jobbar och lever. Mycket av både jobbet och livet har flyttat ut på internet. Hur ser vi till att digitalt arbete blir framgångsrikt och en värdefull upplevelse? 

I en artikel i Journal of Responsible Technology skriver Karin Grasenick och Manuel Guerrero från Human Brain Project om forskning, innovation och digital inkludering under Coronakrisen. Och även om initiativet I-Include. 

Läs hela artikeln

Mer nyheter från CRB

Senast uppdaterad: 2022-01-10