Tilliten till vaccin kan skadas av det ryska utspelet

2020-08-14

Bristande transparens i forskningen kring det ryska vaccinet mot Covid-19 kan påverka tilliten till myndigheter och vaccin. Men det ryska vaccinet väcker också andra frågor, som hur man egentligen bör förhålla sig till forskning från mindre demokratiska länder?

Jessica Nihlén Fahlquist, docent i praktisk filosofi och universitetslektor i biomedicinsk etik vid Centrum for forsknings- & bioetik, intervjuas av Life Science Sweden om vikten av att vara uppmärksam hur politiker använder forskningsresultat.

Till Life Science Sweden

Mer nyheter från CRB

Senast uppdaterad: 2022-01-10