Kan tid och rum vara länken mellan hjärnan och sinnet?

2020-09-23

Ett av naturens sista vetenskapliga mysterier är frågan om hur neural aktivitet förvandlas till mental aktivitet. Hittills har forskare främst undersökt hur hjärnan beter sig i vissa situationer, under kortare tid. Nu föreslår Georg Northoff, Soren Wainio-Theberge och Kathinka Evers att det som saknas är en djupare förståelse av hjärnans aktivitet i rum och tid under längre perioder. 

"Vi flyttar fokus från stimuli- och uppgiftsbaserad aktivitet till hjärnans egen, spontana aktivitet- Den aktivitet som sker i viloläge. Och det gör vi med en förståelse av tid och rum som liknar den inom modern fysik. Vi föreslår att det är hjärnans inre rum och tid som är nyckeln till att förstå såväl medvetandet som andra mentala aktiviteter" säger Kathinka Evers, en av författarna av en artikel som nyligen publicerades i tidskriften Physics of Life Reviews. 

Att se bortom specifika funktioner (kognitiva, affektiva, kulturella, sociala etc.) kan ge ett annat perspektiv på hjärnans relation till sinnet, menar författarna. De hoppas att deras artikel kan öppna dörrar som leder till avslöjandet om hur hjärnan och sinnet hör ihop. 

Northoff G, Wainio-Theberge S, Evers K, Is temporo-spatial dynamics the “common currency” of brain and mind? In Quest of “Spatiotemporal Neuroscience”, Physics of Life Reviews, 2020, 33 (35-54)

Mer nyheter från CRB

Senast uppdaterad: 2022-01-10