Våra kulturbundna hjärnor

2020-09-29

Våra hjärnor påverkas av våra sociala och kulturella miljö. De kulturella avtryck som förvaras i hjärnan styr utvecklingen av den. Vår omgivning lämnar viktiga spår. Men kan vi göra ett bättre jobb? I en ny publikation diskuterar Kathinka Evers om vi kan vara 'epigenetiskt proaktiva' och anpassa sociala strukturer för att gynna hjärnans utveckling.

Idag vet vi mer än någonsin om neurala nätverks dynamiska funktioner och hur mänskligt beslutsfattande, vår karaktär, vårt temperament och våra moraliska dispositioner utvecklas. 'Epigenetic Proaction' år ett utbildningsprogram som drar nytta av den kunskapen.

Kathinka Evers leder forskningen om neuroetik och neurofilosofi vid Uppsala Universitets Centrum för forsknings- & bioetik. Hon presenterar idén om att vi kulturellt kan forma en växande hjärna och diskuterar, i ett historiskt och ideologiskt perspektiv, viktiga risker och fördelar.

"Att inse att hjärnan är ett 'kulturellt organ' och att sättet kulturella strukturer gör avtryck i den under utvecklingen gör att vi kan använda kunskapen till att anpassa framförallt våra utbildningssystem för att påverka hjärnans utveckling i en positiv riktning" säger Kathinka Evers.

Det finns såklart viktiga praktiska frågor att besvara. Om vi bestämmer oss för att anpassa våra sociala strukturer för att främja hjärnans utveckling, vilka värderingar ska vi främja och styrka, av vilken anledning, och vem får bestämma?

Anna Holm

Evers, K. The Culture‐Bound Brain: Epigenetic Proaction Revisited, Theoria, First online 8 July 2020

Mer nyheter från CRB

Senast uppdaterad: 2022-01-10