Pandemi – beslutsfattande, kommunikation & vaccination: Vi ses på Smers etikdag 2020!

2020-12-04

Etiska vägval genomsyrar såväl beredskapen inför en pandemi som kampen mot smittan. Smer, Statens medicinsk-etiska råd, ordnar en digital etikdag 2020. I år består den av tre webbinarier, all med pandemi som genomgående tema. Vår Jessica Nihlén Fahlquist kommer att delta i sessionen om vaccin mot Covid-19. 

Jessica Nihlén Fahlquist
Jessica Nihlén Fahlquist

"Utmaningen nu är att navigera varsamt i beslutsfattande och kommunikation kring risk och nytta med nya vaccin. Vissa av de som är skeptiska är det av helt ovetenskapliga skäl, men andra har en befogad oro mot bakgrund av massvaccineringen mot svininfluensa 2009. Vaccination handlar inte bara om vetenskap utan om etiska värden, som solidaritet och ansvarstagande. Individers ansvar, men också statens och experternas," säger Jessica Nihlén Fahlquist, docent i praktisk filosofi.

Vill du också delta i Smers etikdag? Här finns programmet & information om hur du registrerar dig.

Mer nyheter från CRB

Senast uppdaterad: 2022-01-10