EU-projektet Neurotwin ska ta fram ny behandling mot Alzheimers sjukdom

2021-02-23

Personliga hjärnmodeller kan ge nya neurovetenskapliga insikter, minska osäkerheten i diagnoser och lägga grunden för behanlingsgenombrott. Det är vad projektet Neurotwin hoppas bidra till. Genom att förena elektromagnetism och fysik ska de bidra till ny behandling av Alzheimers sjukdom. Manuel Guerrero och Kathinka Evers, båda verksamma vid Uppsala universitets Centrum för forsknings- och bioetik, ansvarar för det neuroetiska och filosofiska arbetet i projektet. 

Metoden som Neurotwin utvecklar är både ny och avancerad. Förhoppningen är att den ska leda till ett stort genombrott inom personlig medicin för degenerativa hjärnsjukdomar och leverera nya lösningar. Men forskningen väcker också etiska och filosofiska frågor som måste hanteras ansvarsfullt. Det är här Manuel Guerrero och Kathinka Evers kommer in i bilden. De leder arbetet med att tydliggöra och förklara koncept, etisk medvetenhet och med att möta de etiska och filosofiska frågorna som uppstår under projektets gång. Och de gör det tillsammans med experter inom till exempel icke-linjär dynamik, nätverksteori, biofysik, teknik, grund- och beräkningsneurovetenskap och klinisk forskning.

Läs mer (på engelska)

Mer nyheter från CRB

Senast uppdaterad: 2022-01-10