EU-projektet ENLIGHTENme ska utforska hur städers belysning påverkar hälsa och välbefinnande

2021-03-04

Att se till att stadsmiljön är välbelyst har länge stått på europeiska städers prioriteringslista. Men med en växande världsbefolkning och ökande urbanisering utsätts vi för elektriskt ljus om nätterna. Både utomhus och inomhus. Det här kan ha skadlig effekt på våra sömnvanor, på vår hälsa och vårt välmående. ENLIGHTENme, ett projekt finansierat av EUs Horisont 2020-program med 22 partners i tio länder, ska ta fram stöd och verktyg som beslutsfattare kan använda för att planera ljussättningen i stadsmiljö på ett sätt som främjar folkhälsan. 

Vår Deborah Mascalzoni kommer att bidra med sin expertis inom forsknings- och bioetik.

Besök projektets hemsida

Mer nyheter från CRB

Senast uppdaterad: 2022-01-10