Är du vår nästa Professor i medicinsk etik?

2021-03-03

Centrum för forsknings- & bioetik stärker sin kliniska profil och rekryterar just nu en professor i medicinsk etik: Ett tvärvetenskapligt forsknings- och undervisningsämne som kritiskt, analytiskt, och empiriskt studerar etiska och moraliska aspekter av biomedicinsk forskning och klinisk praxis. Vi vill se din ansökan senast 31 mars!

Ämnesområdet omfattar arbete med etisk reflexion över de utmaningar som individer och samhället ställs inför på medicinens område, med att ge vägledning till dem som arbetar inom hälso- och sjukvården samt med att skapa medvetenhet om medicinsk-etiska frågor.

Arbetet innebär att bedriva forskning, samt undervisning och examination, inom medicinsk etik, särskilt sådan som äger relevans för hälso- och sjukvård. I anställningen ingår att samverka med Region Uppsala genom att hålla bl.a. etiska ronder, seminarier och utbildningar, att i konkurrens söka forskningsanslag nationellt och internationellt samt att driva och utveckla ämnesområdet medicinsk etik. Vidare ingår att samarbeta med och utveckla det universitetsövergripande centrumet CRB och dess internationella samarbeten. Administrativt arbete förekommer. Att följa utvecklingen inom medicinsk etik och den samhällsutveckling i övrig som har betydelse för arbetet vid universitetet ingår också i arbetsuppgifterna. Akademiska förtroendeuppdrag och ledningsuppdrag kan förekomma.

Läs mer och sök tjänsten!

Mer nyheter från CRB

Senast uppdaterad: 2022-01-10