Vi söker en preferensstudie-postdoc!

2021-04-14

Vi söker dig som vill arbeta i ett fem-årigt internationellt forskningsprojekt som syftar till att studera föräldrars och hälso- och sjukvårdspersonalens preferenser gällande screening och genetisk testning av nyfödda för sällsynta diagnoser samt försök att identifiera patienter med symtom via deras elektroniska medicinska journaler och en algoritm. Hur informationen uppfattas kommer att undersökas med ett instrument som mäter Empowerment. 

Arbetsuppgifterna består i att i samverkan med andra forskare i det forskarteam kring preferensforskning som finns vid Centrum för forsknings- & bioetik planera och genomföra projektet, sammanställa och analysera forskningsdata samt skriva manus till vetenskapliga artiklar. Samverkan kommer att ske med kliniker i framförallt Tyskland och Italien, samt preferensforskare i Rotterdam. Forskarteamet kring preferensforskning är engagerat i flera olika projekt och man hjälps åt kring dessa.

Sista ansökningsdag är 12 juli! 

Läs mer och ansök

Mer nyheter från CRB

Senast uppdaterad: 2022-01-10