Policyrekommendationer: Informera om risk för hjärt- och kärlsjukdomar

2021-06-22

Alla hälso- och sjukvårdsinsatser ska göras efter noggranna avvägningar om nytta och risk för individen. Men experter och allmänhet har ibland olika syn på vad nyttan faktiskt är. Genom att undersöka vilka grupper som gynnas av insatserna kan de riktas mot särskilt sårbara grupper och individer. I vår nylanserade serie med policyrekommendationer berättar Åsa Grauman om hur man på bästa sätt kan informera allmänheten om risk för hjärt- och kärlsjukdom. 

Åsa Grauman

Att förstå hur allmänheten uppfattar risk är viktigt för att utforma informationen på rätt sätt: Så att den bygger vidare på individens förförståelse och kan överbrygga kunskapsluckor och korrigera felaktigheter. Ur ett samhällsperspektiv är det också viktigt att se till att de insatser som görs i hälso- och sjukvården är jämlika. 

Åsa Grauman är postdoktor vid Centrum för forsknings- & bioetik vid Uppsala Universitet. I sina policyrekommendationer redovisar hon vad som är viktigt att ta hänsyn till, varför det är viktigt att göra det, och erbjuder konkreta förslag på hur man kan arbeta förebyggande genom praktisk handling. Rekommendationerna bygger på hennes avhandling om allmänhetens perspektiv på riskinformation om hjärt- och kärlsjukdom och riktar sig till kliniskt verksamma, personer och organisationer som arbetar med hälsoinformation och –utbildning och riskkommunikation, såväl som intresse- och patientorganisationer, vårdgivare, och forskare. Och såklart till alla som har ett hjärta.

Läs rekommendationerna

Grauman, Åsa. (2021). Policyrekommendationer: Informera om risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Zenodo.

Mer nyheter från CRB

Senast uppdaterad: 2022-01-10