51 procent av forskare har gjort avsteg från god forskningssed

2021-09-03

En ny undersökning visar att 51% av forskare i Nederländerna gjort avsteg från god forskningssed. Till exempel genom att ge dålig handledning eller ensidigt citera forskning som stöder den egna tesen. Hela 8% har begått oredlighet, som att hitta på eller förvanska sina data eller resultat. Det är alarmerande, säger Stefan Eriksson, föreståndare for Uppsala Universitets Centrum för forsknings- & bioetik, i en kommentar för Vetenskapsradion den 2 september 2021.

- Det är ju snart en tiondel av forskningen som bygger på felaktiga eller ändrade data och resultat, som vi inte kan lita på helt enkelt. Vi bör erkänna att det här är ett problem nu, säger Stefan Eriksson till Sveriges Radio.

Han menar att en viktig förklaring till problemen är att forskarna befinner sig i ett system med hög konkurrens om forskningsmedel och tjänster, där ens värde mäts i antalet publicerade artiklar.

- Idag är varje forskare snarare entreprenörer av sitt eget varumärke, man ska slå sig fram. Att man drivs dit är olyckligt och den här studien liksom många andra pekar på den här problematiken att vi har skapat en miljö där forskningen inte alltid mår bra.

Lyssna på intervjun

Mer nyheter från CRB

Senast uppdaterad: 2022-01-10